Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Môi trường Quang Hồng thu thập thông tin cá nhân không vì mục đích cá nhân và buôn bán trên dữ liệu này.

Dữ liệu thu thập được thông qua hình thức mua hàng, đặt hàng, đăng ký tài khoản tại trang quanghong.vn.

Dữ liệu thu thập được chỉ mang tính chất giao hàng, liên lạc chốt đơn và nhận biết khách hàng cũ mới để tạo khuyến mãi cho khách hàng.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được từ quý khách chỉ được sử dụng cho hình thức bán hàng tại quanghong.vn và không được buôn bán dưới mọi hình thức ra bên ngoài.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin quý khách được lưu trữ tại hệ thông website quanghong.vn trong thời gian web còn hoạt động và sẽ bị xóa khi website ngừng hoạt động.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Thông tin của quý khách chỉ có duy nhất quanghong.vn tức công ty TNHH Môi trường Quang Hồng được phép sử dụng và chỉ sử dụng tiếp cận với mục đích liên hệ giao hàng, chốt đớn khi khách đặt hàng.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Thông tin được thu thập tại: 113/11/66 đường TCH33, Tân Chánh Hiệp, Q.12, HCM

SĐT liên hệ quản lý thông tin thu thập được: Hotline: 02866.766.2220903.393.808

Đơn vị lưu trữ dữ liệu: inet

e) Chỉnh sửa thông tin thu thập cá nhân

Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin của quý khách hoặc xóa thông tin đường dẫn đăng nhập sau: https://quanghong.vn/wp-admin/ (đăng nhập với thông tin email khách đặt hoặc số điện thoại đặt hàng)