Phương thức thanh toán

Cách thức đặt hàng

Khach hàng đặt hàng trực tiếp từ trang chuyên mục sản phẩm tại: https://quanghong.vn/san-pham/

Và đơn hàng đặt xong sẽ có trong giỏ hàng tại: https://quanghong.vn/gio-hang/

Quý khách điền đầy đủ thông tin và đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại chốt đơn ngay.

Cách thức thanh toán

Sản phẩm của Môi trường Quang Hồng được đặt trực tiếp Online hoặc Offline, sản phẩm là máy móc thiết bị nên cần được lắp đặt từ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi.

Chính vì vậy, quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ gọi chốt đơn, sản phẩm được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt sau khi lắp đặt xong và được kiểm tra kỹ lưởng từ 2 bên.

Hoặc quý khách có thể thanh toán thông qua tài khoản của chúng tôi tại:

  • Ngân hàng ACB
  • STK 210042369
  • Tên TK: Nguyên Đức Hồng

Cách thức giao hàng

Sau khi đặt hàng xong, đơn vị Môi trường Quang Hồng sẽ gọi điện chốt đơn và hẹn ngày giao.

Giao hàng trong thời gian từ lúc đặt tới tối đa 2 ngày kể từ lúc đặt hàng và chốt đơn thành công trên hệ thông web.