Chính sách Cookie

Nhắm vào việc tăng cường sự bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ quy định về chính sách Cookie của Google, thương hiệu Môi Trường Quang Hồng tại website quanghong.vn đã áp dụng các biện pháp cập nhật để đảm bảo tuân thủ chuẩn mực mới nhất.

Cookie là các tệp tin nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của người dùng khi truy cập vào một trang web. Cookie giúp nhận dạng và theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web, từ đó tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Website quanghong.vn sử dụng Cookie với các mục đích sau:

Cung cấp các chức năng cần thiết và cá nhân hóa trang web để tăng trải nghiệm người dùng.

Phân tích và cải thiện hiệu quả hoạt động của trang web, bao gồm việc thu thập thông tin về lưu lượng truy cập, xu hướng sử dụng và hành vi của người dùng.

Cung cấp quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích và hành vi của người dùng.

Website quanghong.vn sử dụng các loại Cookie sau:

Cookie bắt buộc: Đây là những Cookie cần thiết để trang web hoạt động một cách cơ bản. Chúng bao gồm các thông tin như ngôn ngữ, phiên đăng nhập, lưu trữ giỏ hàng và tùy chọn cá nhân hóa.
Cookie hiệu suất: Cookie này giúp cải thiện hiệu suất của trang web bằng cách thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, ví dụ như trang được truy cập nhiều nhất hay những vấn đề gặp phải khi duyệt trang.

Cookie tiếp thị: Được sử dụng để theo dõi hành vi của người dùng và cung cấp quảng cáo cá nhân hóa.

Quyền kiểm soát và tùy chọn

Người dùng có quyền kiểm soát việc sử dụng Cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Bằng cách điều chỉnh cài đặt Cookie, người dùng có thể từ chối hoặc xóa Cookie. Tuy nhiên, việc tắt hoặc từ chối Cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và trải nghiệm của người dùng trên trang web quanghong.vn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Website quanghong.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu. Mọi thông tin cá nhân được thu thập thông qua Cookie sẽ được xử lý và bảo mật theo Chính sách Bảo mật và chính sách Cookie của quanghong.vn.

Chính sách Cookie tại quanghong.vn có thể được cập nhật và điều chỉnh theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web và có hiệu lực ngay khi được công bố.

Qua việc tuân thủ quy định của Google và cải tiến chính sách Cookie, quanghong.vn cam kết tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.