Hút hầm cầu Củ Chi 24/24 gọi có mặt 30 phút giá rẻ

Dịch vụ hút hầm cầu Củ Chi giá rẻ tại Môi trường Quang Hồng, Huyện Củ Chi là một huyện của TPHCM ưu đãi mức giá rẻ với đội ngũ chuyên nghiệp, hút trọn gói bảo hành 5 năm

Hút hầm cầu huyện Củ Chi

Tổng quan vị trí Củ Chi

Vị trí Củ Chi

 • Phía Bắc: giáp Bình Dương.
 • Phía Đông: giáp Bình Dương.
 • Phía Nam: giáp Long An, Hóc Môn.
 • Phía Tây: giáp Tây Ninh, Long An.
 • Diện tích: 434,77 km2.
 • Dân số năm 2019: 462.047 người. Mật độ dân số: 1.063 người/km2.

Các phường tại Củ Chi

1 Thị trấn là: Thị trấn Củ Chi.

20 Xã gồm:

 • Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội.
 • Thái Mỹ, Trung An, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú.
 • Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phước Thạnh.

Các tuyến đường tại Củ Chi

Hiện này chủ chi có tất cả 308 tên đường tất cả bào gồm:

Tên từ chữ cái A đến Đ

 1. An Nhơn Tây
 2. Ba Sa
 3. Bà Thiên
 4. Bàu Giã
 5. Bàu Lách
 6. Bàu Trâm
 7. Bàu Tre
 8. Bến Cỏ
 9. Bến Đình
 10. Bến Sình
 11. Bến Súc
 12. Bến Than
 13. Bình Mỹ
 14. Bùi Thị Bùng
 15. Bùi Thị Điệt
 16. Bùi Thị He
 17. Bùi Thị Lành
 18. Bùi Thị Mộng
 19. Bùi Thị Ngọn
 20. Can Trường
 21. Cao Thị Bèo
 22. Cao Thị Đáo
 23. Cao Thị Đậu
 24. Cá Lăng
 25. Cây Bài
 26. Cây Da
 27. Cây Gõ
 28. Cây Trắc
 29. Cây Trôm-Mỹ Khánh
 30. Dụ Thị Hồi
 31. Dương Thị Hèn
 32. Dương Thị Phua
 33. Dương Thị Tèn
 34. Dương Thị Yêm
 35. Đào Thị Thơm
 36. Đặng Thị Bìa
 37. Đặng Thị Chính
 38. Đặng Thị Nguyên
 39. Đặng Thị Thưa
 40. Đặng Thị Tô
 41. Đinh Thị Kiệm
 42. Đình Kiếp
 43. Đoàn Triết Minh
 44. Đoàn Thị Mối
 45. Đồng Thị Thiệm
 46. Đỗ Đăng Độ
 47. Đỗ Đăng Tuyển
 48. Đỗ Đình Nhân
 49. Đỗ Ngọc Du
 50. Đỗ Quang Cơ
 51. Đỗ Thị Chuồi
 52. Đỗ Thị Có
 53. Đỗ Thị Nam
 54. Đỗ Thị Phố
 55. Đỗ Thị Sân
 56. Đỗ Thị Xích

Từ chữ cái G đến L

 1. Giáp Hải
 2. Giồng Cát
 3. Gốc Rưng
 4. Hà Duy Phiên
 5. Hà Thị Kiểm
 6. Hà Văn Lâu
 7. Hoàng Bá Huân
 8. Hồ Thị Bưng
 9. Hồ Thị Dẹp
 10. Hồ Thị Gừng
 11. Hồ Thị Lai
 12. Hồ Văn Tắng
 13. Hồng Thị Thao
 14. Hố Bò
 15. Huỳnh Minh Mương
 16. Huỳnh Thị Bẳng
 17. Huỳnh Thị Chính
 18. Huỳnh Thị Cưỡng
 19. Huỳnh Thị Dần
 20. Huỳnh Thị Đát
 21. Huỳnh Thị Huề
 22. Huỳnh Thị Ợt
 23. Huỳnh Thị Quyến
 24. Huỳnh Thị Thơm
 25. Huỳnh Thị Vân
 26. Huỳnh Thị Xăng
 27. Huỳnh Thị Xưa
 28. Huỳnh Văn Cọ
 29. Hứa Thị Hôn
 30. Kênh Đen
 31. Kênh Đông
 32. Kim Cương
 33. Láng Cát Giồng Sao
 34. Láng The
 35. Lê Cẩn
 36. Lê Đức Linh
 37. Lê Minh Nhựt
 38. Lê Thị Ân
 39. Lê Thị Bay
 40. Lê Thị Chính
 41. Lê Thị Chì
 42. Lê Thị Chừng
 43. Lê Thị Dệt
 44. Lê Thị Đảo
 45. Lê Thị Giót
 46. Lê Thị Hổi
 47. Lê Thị Khánh
 48. Lê Thị Kịa
 49. Lê Thị Lơn
 50. Lê Thị Ngà
 51. Lê Thị Nghiên
 52. Lê Thị Nghĩ
 53. Lê Thị Nửa
 54. Lê Thị Rạch
 55. Lê Thị Sắc
 56. Lê Thị Sắt
 57. Lê Thị Sến
 58. Lê Thị Siêng
 59. Lê Thị Sọc
 60. Lê Thị Vui
 61. Lê Thọ Xuân
 62. Lê Vĩnh Huy
 63. Liêu Bình Hương
 64. Linh Quang Vinh
 65. Lưu Khai Hồng
 66. Lý Huỳnh
 67. Lý Thị Chừng
 68. Lý Thị Huê
 69. Lý Thị Xâm

Từ chữ cái M đến L

 1. Mai Thị Buội
 2. Mai Thị Chứng
 3. Mỹ Khánh
 4. Ngô Thị Nào
 5. Ngô Thị Phện
 6. Ngô Thị Phiện
 7. Ngô Trí Hòa
 8. Nguyễn Đại Năng
 9. Nguyễn Đình Huân
 10. Nguyễn Giao
 11. Nguyễn Kim Cương
 12. Nguyễn Phong Sắc
 13. Nguyễn Phú Trú
 14. Nguyễn Thị Bâu
 15. Nguyễn Thị Bền
 16. Nguyễn Thị Bi
 17. Nguyễn Thị Bưng
 18. Nguyễn Thị Cần
 19. Nguyễn Thị Chắc
 20. Nguyễn Thị Châu
 21. Nguyễn Thị Chiên
 22. Nguyễn Thị Chiếu
 23. Nguyễn Thị Chỉ
 24. Nguyễn Thị Chuẩn
 25. Nguyễn Thị Chuỗi
 26. Nguyễn Thị Da
 27. Nguyễn Thị Dòn
 28. Nguyễn Thị Dồi
 29. Nguyễn Thị Dưỡng
 30. Nguyễn Thị Đát
 31. Nguyễn Thị Đặng
 32. Nguyễn Thị Đây
 33. Nguyễn Thị Đó
 34. Nguyễn Thị Hai
 35. Nguyễn Thị He
 36. Nguyễn Thị Hé
 37. Nguyễn Thị Hẹ
 38. Nguyễn Thị Kéo
 39. Nguyễn Thị Kiệp
 40. Nguyễn Thị Lan
 41. Nguyễn Thị Lắm
 42. Nguyễn Thị Lắng
 43. Nguyễn Thị Lộc
 44. Nguyễn Thị Lừa
 45. Nguyễn Thị Măng
 46. Nguyễn Thị My
 47. Nguyễn Thị Náo
 48. Nguyễn Thị Nà
 49. Nguyễn Thị Nâu
 50. Nguyễn Thị Nê
 51. Nguyễn Thị Nếp
 52. Nguyễn Thị Nghiêm
 53. Nguyễn Thị Ngoạn
 54. Nguyễn Thị Ngọt
 55. Nguyễn Thị Nhia
 56. Nguyễn Thị Nhu
 57. Nguyễn Thị Nhúng
 58. Nguyễn Thị Nhương
 59. Nguyễn Thị Nỉ
 60. Nguyễn Thị Nị
 61. Nguyễn Thị Nữa
 62. Nguyễn Thị Ny
 63. Nguyễn Thị Phia
 64. Nguyễn Thị Quá
 65. Nguyễn Thị Quơ
 66. Nguyễn Thị Quyên
 67. Nguyễn Thị Rành
 68. Nguyễn Thị Rạng
 69. Nguyễn Thị Rõ
 70. Nguyễn Thị Rư
 71. Nguyễn Thị Sảng
 72. Nguyễn Thị Se
 73. Nguyễn Thị Sửa
 74. Nguyễn Thị Sương
 75. Nguyễn Thị Tấm
 76. Nguyễn Thị Thảnh
 77. Nguyễn Thị Thạo
 78. Nguyễn Thị Thắng
 79. Nguyễn Thị Thi
 80. Nguyễn Thị Thở
 81. Nguyễn Thị Thôn
 82. Nguyễn Thị Thương
 83. Nguyễn Thị Tiếp
 84. Nguyễn Thị Tiệp
 85. Nguyễn Thị Triệu
 86. Nguyễn Thị Trong
 87. Nguyễn Thị Vui
 88. Nguyễn Thị Xạnh
 89. Nguyễn Văn Hoài
 90. Nguyễn Văn Khạ
 91. Nguyễn Văn Nì
 92. Nguyễn Văn On
 93. Nguyễn Văn Tiệp
 94. Nguyễn Văn Tỷ
 95. Nguyễn Viết Xuân
 96. Nhuận Đức
 97. Nhữ Tiến Hiến
 98. Ninh Tốn

Từ chữ cái Ô đến V

 1. Ông Ích Đường
 2. Phạm Hữu Tâm
 3. Phạm Phú Tiết
 4. Phạm Thị Điệp
 5. Phạm Thị Điệu
 6. Phạm Thị Gắng
 7. Phạm Thị Liền
 8. Phạm Thị Quới
 9. Phạm Thị Rực
 10. Phạm Thị Than
 11. Phạm Thị Thàng
 12. Phạm Thị Thung
 13. Phạm Thị Trăm
 14. Phạm Thị Trích
 15. Phạm Thị Xạ
 16. Phạm Văn Chèo
 17. Phạm Văn Cội
 18. Phan Thị Cộng
 19. Phan Thị Hối
 20. Phan Thị Sện
 21. Phan Thị Sửu
 22. Phú Hiệp
 23. Phú Thuận
 24. Phùng Thị Liếu
 25. Quốc lộ 22
 26. Sông Lu
 27. Suối Lội
 28. Tam Tân
 29. Tân Bình
 30. Tăng Thị Hội
 31. Tỉnh lộ 15
 32. Tỉnh lộ 2
 33. Tỉnh lộ 8
 34. Tỉnh lộ 7
 35. Trần Thị Bàu
 36. Trần Thị Cẩm
 37. Trần Thị Chọn
 38. Trần Thị Dư
 39. Trần Thị Hải
 40. Trần Thị Hiếu
 41. Trần Thị Hồ
 42. Trần Thị Hy
 43. Trần Thị Khoe
 44. Trần Thị Kiều
 45. Trần Thị Lan
 46. Trần Thị Lộc
 47. Trần Thị Lơn
 48. Trần Thị Ngần
 49. Trần Thị Ngon
 50. Trần Thị Nị
 51. Trần Thị Rộng
 52. Trần Thị Thuận
 53. Trần Thị Tia
 54. Trần Thị Tua
 55. Trần Thị Triên
 56. Trần Thị Trò
 57. Trần Thị Xong
 58. Trần Tử Bình
 59. Trần Văn Chẩm
 60. Trình Thị Gắt
 61. Trung An
 62. Trung Hưng
 63. Trung Lập
 64. Trương Thị Buôn
 65. Trương Thị Kiện
 66. Trương Thị Nguýt
 67. Trương Thị Thơm
 68. Võ Thị Bàng
 69. Võ Thị Dòn
 70. Võ Thị Du
 71. Võ Thị Đống
 72. Võ Thị Hết
 73. Võ Thị Hồng
 74. Võ Thị Lia
 75. Võ Thị Lòng
 76. Võ Thị Lợi
 77. Võ Thị Mận
 78. Võ Thị Mẹo
 79. Võ Thị Nghỉ
 80. Võ Thị Nhúa
 81. Võ Thị Trái
 82. Võ Văn Bích
 83. Võ Văn Điều
 84. Vũ Duy Chí
 85. Vũ Tụ

Bảng giá hút hầm cầu Củ Chi

Bảng giá cho huyện Củ Chi được cập nhật nhiên tục tại đây, quý khách tham khảo và gọi ngay cho Môi trường Quang Hồng để nhận được mức giá ưu đãi nhất nhé.

Khối lượng chất thải tại Củ Chi
Mức giá
Từ 1 đến 3 khối chất thải 380.000 đ
Từ 4 đến 7 khối chất thải 355.000 đ
Từ 8 đến 20 khối chất thải 335.000 đ
Từ 20 đến 50 khối chất thải 260.000 đ
100 khối trở lên chất thải Liên hệ có giá tốt

Lưu ý: bảng giá cho Huyện Củ Chi chỉ mang tính chất cho quý khách tham khảo, giá có thể tăng hoặc giảm đôi chút tùy vào khu vực và thời điểm quý khách gọi, liên hệ ngay cho Môi trường Quang Hồng để nhận được báo tốt nhất cho gia đình bạn nhé.

02866.766.222Quý khách gọi ngay để có giá tốt nhất

Quy trình hút hầm cầu Củ Chi

Củ chi là một huyện thuộc TP.Hồ Chí Minh nằm ở phía Tây Bắc, với khu du lịch nổi tiếng khắp Thế Giới là Địa Đạo Củ Chi và nhiều Chùa lớn nổi tiếng của Miền Nam.

Việc di chuyển từ trung tâm tp.HCM về Củ Chi khá đơn giản với tuyển đường chính là: Bến Xe An Xương -> đường Xuyên Á là tới Củ Chi rất dễ dàng.

Môi trường Quang Hồng” với sự am  hiểu tường tận về Củ Chi và có chi nhánh ở khắp các Tỉnh, Quận, Huyện tại TPHCM nên việc di chuyển xử lý cũng vô cùng đơn giản và nhanh chóng với 6 bước cơ bản chuẩn như sau:

Bước 1: Tiếp nhận trực tiếp là tổng đài viên am hiểu về mọi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, sau đó lên lịch hẹn gặp trực tiếp khảo sát.

Bước 2: Khảo sát thực tế nhà vệ sinh, bể phốt nhà khách hàng, lên hướng xử lý có và không đục phá.

Bước 3: Cho thiết bị máy móc hiện đại tới xử lý: thông, hút sạch.

Bước 4: Kiểm tra cùng khách hàng, sau đó khôi phục lại hiện trang ban đầu và vệ sinh sạch sẽ nhà vệ sinh.

Bước 5: Nghiệm thu, thông báo thời gian bảo hành và hướng đẫn sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn ít bị đầy tràn.

Bước 6: bước quan trọng nhất là phải di chuyển chất thải tới nhà máy xử lý chất thải của Thành Phố.

Tại sao nên chọn Môi trường Quang Hồng?

Chọn “Môi trường Quang Hồng” vì cung tôi là công ty chính thức: khách không gặp phải tình trạng lừa đảo, báo giá sai, báo giá không đúng từ nhân viên.

Chúng tôi được bộ công thước cấp phép và có giấy tờ đầy đủ ở dưới chân web(footer, logo, đường dẫn bộ đầy đủ).

Là đơn vị làm việc nghiêm túc, nói không với tiêu cực lừa đảo, lừa dối khách hàng.

Đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý chất thải môi trường và thông hút bể phốt.

Đội ngũ thợ kỹ thuật và thợ xây dựng chuyên sâu, giúp nhà vệ sinh của bạn đẹp và sạch hơn.

Giá cả hợp lý, rẻ nhất hiện nay, phù hợp với mọi gia đình và khu vực.

Được nhiều trang top tin cậy liệt kê từ top 1 đến 3 đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất tại TPHCM

Cảnh báo hút hầm cầu giá rẻ Củ Chi

Để không gặp phải các đối tượng lừa đảo, công ty ảo, cò mồi báo giá, quý khách không liên hệ các đơn vị có các dấu hiệu như sau:

 • Dán quảng cáo tờ rơi ở cột điện, bở tường, tủ điện,…
 • Các mẫu tờ rơi công viên, chợ, hội chợ về dịch vụ giá rẻ, miễn phí khảo sát thi công,…
 • Các đơn vị quảng cáo Online giá 50k 79k 80k cho một lần hút bể phốt.
 • Các đơn vị không có mã số công ty, hoặc mã số công ty sai.
 • Các đơn vị không có Map hiển thị công ty
 • Các đơn vị không được cấp phép từ bộ công thương,…

Tài liệu tham khảo về Huyện Củ Chi

Tài liệu tham khảo về vị trí địa lý Củ Chi: https://vi.wikipedia.org/wiki/Củ_Chi
02866.766.222Quý khách gọi ngay để có giá tốt nhất

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *